Науково-дослідний сайт В'ячеслава Горчіліна
Всі формули
Формули. Математика. Тригонометрії
Сума і різниця зворотних функцій
\[\arcsin x + \arcsin y \]
\[\arccos x + \arccos y \]
\[\arctan x + \arctan y \]
\[\arctan x + \arctan y \]
\[\arctan x - \arctan y \]
\[\arctan x \]
\[\arccos x \]
\[\arctan \frac12 + \arctan \frac13 \]
Сума арксинусов\[\arcsin x + \arcsin y = \begin{cases} T,\quad xy \le 0 \\ \pi-T, x \ge 0, y \ge 0 \\ -\pi-T, x \lt 0, y \lt 0 \end{cases} \quad T = \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right)\]
Сума арккосинусов\[\arccos x + \arccos y = \begin{cases} T, \quad x+y \ge 0 \\ 2\pi-T, x+y \lt 0 \end{cases} \quad T = \arccos\left(xy-\sqrt{1-y^2}\sqrt{1-x^2}\right)\]
Сума арктангенсов\[\arctan x + \arctan y = \begin{cases} T, \quad xy \gt -1 \\ \pi+T, x \gt 0, xy \lt -1 \\ -\pi+T, x \lt 0, xy \gt -1 \end{cases} \quad T = \arctan \frac{x, y}{1+xy}\]
Сума арктангенсов (2)\[\arctan x + \arctan y = \arccos {1-xy \over \sqrt{1+y^2}\sqrt{1+x^2}}\]
Різниця арктангенсов\[\arctan x - \arctan y = \arccos {1+xy \over \sqrt{1+y^2}\sqrt{1+x^2}}\]
Подання арктангенса через косинуса\[\arctan x = \arccos {1 \over \sqrt{1+x^2}}\]
Подання арктангенса через косинуса\[\arccos x = \begin{cases} T, \quad 0 \le x \le 1 \\ \pi+T, \quad -1 \le x \le 0 \end{cases} \quad T = \arctan {\sqrt{1-x^2} \over x}\]
\[\arctan \frac12 + \arctan \frac13 = \frac{\pi}{4}\]